top of page
17.JPG

Club fondé en 2022.

Ville: Kaohsiung (Taïwan). Stade: 

Palmarès:​

 

Staff

Sun Zheng Qi (TAI) - entraîneur-chef

Luo Xin Gui (TAI) - entraîneur-adjoint

Piliers

Cai Zheng Ting (TAI) - ? - ? - ?

Ma Sheng En (TAI) - ? - ? - ?

Shi Cheng Han (TAI) - ? - ? - ?

Chen Qi Wen (TAI) - ? - ? - ?

Talonneurs

Lin Yu Hao (TAI) - ? - ? - ?

Ju Jing Mao (TAI) - ? - ? - ?

Yan Dae En (TAI) - ? - ? - ?

2èmes lignes

Xue Kai Lun (TAI) - ? - ? - ?

Wang Wei Mo (TAI) - ? - ? - ?

Liu Song Zhen (TAI) - ? - ? - ?

3èmes lignes

Lin Jing Le (TAI) - ? - ? - ?

Guo Dong Lin (TAI) - ? - ? - ?

Xu Zhe Xuan (TAI) - ? - ? - ?

Wang Guan Sen (TAI) - ? - ? - ?

Lin Feng Ren (TAI) - ? - ? - ?

Yu Chang Yuan (TAI) - ? - ? - ?

Cai Jia Jun (TAI) - ? - ? - ?

Xu Rui Hong (TAI) - ? - ? - ?

1/2 de mêlées

Shen Ming Kuang (TAI, 6 caps) - ? - ? - ?

He Guo Zhang (TAI) - ? - ? - ?

Guo En (TAI) - ? - ? - ?

Zhao Zhi Jian (TAI) - ? - ? - ?

Lin Wenge (TAI) - ? - ? - ?

1/2 d'ouvertures

Pan Chih Hsiang (TAI, 2 caps) - ? - ? - ?

Lin Zhong Hua (TAI) - ? - ? - ?

Centres

Wang Jia Xian (TAI) - ? - ? - ?

Huang Yi Kai (TAI) - ? - ? - ?

Hui Shi Xian (TAI) - ? - ? - ?

Ailiers

Liu Yong Wei (TAI) - ? - ? - ?

He Guo Rui (TAI) - ? - ? - ?

Ruan Kuan Hong (TAI) - ? - ? - ?

Arrières

Zhu Zhi Xiong (TAI) - ? - ? - ?

Tang Pao Sheng (TAI, 2 caps) - ? - ? - ?

bottom of page