top of page
2.JPG

Club fondé en 2022.

Ville: Tainan (Taïwan). Stade: 

Palmarès:​

 

Staff

Lin Yi De (TAI) - entraîneur-chef

Wang Zhu En (TAI) - entraîneur-adjoint

Chuang Po Yao (TAI) - entraîneur-adjoint

Piliers

Ye Ting (TAI) - ? - ? - ?

Ye Cheng Yu (TAI) - ? - ? - ?

Wu Jia Chan (TAI) - ? - ? - ?

Pan Hao Xiang (TAI) - ? - ? - ?

Talonneurs

Bai Chong An (TAI) - ? - ? - ?

Yu Qi Cen (TAI) - ? - ? - ?

2èmes lignes

Hu Bai Han (TAI) - ? - ? - ?

Wang Xing Yuan (TAI) - ? - ? - ?

Xu Hao Wei (TAI) - ? - ? - ?

3èmes lignes

Chuang Po Yao (TAI, 2 caps) - ? - ? - ?

Chen Chun Chi (TAI, 3 caps) - ? - ? - ?

Zhong Ting Ma (TAI) - ? - ? - ?

Lin Yao Hao (TAI) - ? - ? - ?

Wu Zhi Yi (TAI) - ? - ? - ?

Lan Chun Yen (TAI) - ? - ? - ?

1/2 de mêlées

Lee Chung Yu (TAI, 2 caps) - ? - ? - ?

Ke Hong Zheng (TAI) - ? - ? - ?

1/2 d'ouvertures

Chang Hao Wei (TAI, 4 caps) - ? - ? - ?

Lin Yu Jia (TAI) - ? - ? - ?

Su Xuan Fu (TAI) - ? - ? - ?

Xu Wen Zheng (TAI) - ? - ? - ?

Centres

Hong Jing Zhe (TAI) - ? - ? - ?

Jiang Xin Hong (TAI) - ? - ? - ?

Sun Zhi An (TAI) - ? - ? - ?

Liu Ting Hao (TAI) - ? - ? - ?

Zhang Hao Xiang (TAI) - ? - ? - ?

Ailiers

Chen Yi Ren (TAI) - ? - ? - ?

Chen Bai Ting (TAI) - ? - ? - ?

Zhang Yi Li (TAI) - ? - ? - ?

Lin Shu Xian (TAI) - ? - ? - ?

Wang Zhu Si (TAI) - ? - ? - ?

Arrières

Li Zhen Ping (TAI) - ? - ? - ?

Lin Jia Wei (TAI) - ? - ? - ?

bottom of page