top of page
18.JPG

Club fondé en 2022.

Ville: Taichung (Taïwan). Stade: 

Palmarès:​

 

Staff

Xue Chang Li (TAI) - entraîneur-chef

Lin Fu Neng (TAI) - entraîneur-adjoint

Piliers

Chen Hong Kai (TAI) - ? - ? - ?

Chen Sheng Ming (TAI) - ? - ? - ?

Liu Guan Liang (TAI) - ? - ? - ?

Lin Cheng En (TAI) - ? - ? - ?

Gao Ming Han (TAI) - ? - ? - ?

Ken Kai Xiang (TAI) - ? - ? - ?

Talonneurs

Tian Hao Wen (TAI) - ? - ? - ?

Cao Hao Qi (TAI) - ? - ? - ?

Wang Xin Mo (TAI) - ? - ? - ?

2èmes lignes

Xu Jia Sheng (TAI) - ? - ? - ?

Li Jie Lin (TAI) - ? - ? - ?

Lin Zong Yi (TAI) - ? - ? - ?

Qiu Jun Yan (TAI) - ? - ? - ?

Wu Yan Ting (TAI) - ? - ? - ?

3èmes lignes

Chen Xin Yan (TAI) - ? - ? - ?

Xu Wei Ming (TAI) - ? - ? - ?

Zhuang Yue Xin (TAI) - ? - ? - ?

Lin Jun Yi (TAI) - ? - ? - ?

Li Hsien Wong (TAI) - ? - ? - ?

Chang He Xian (TAI) - ? - ? - ?

Chang Yang Che (TAI, 2 caps) - ? - ? - ?

Wang Yu Xiang (TAI) - ? - ? - ?

1/2 de mêlées

Ding Yi Fong (TAI) - ? - ? - ?

Chen Ming Tai (TAI) - ? - ? - ?

Xu Yong Qiang (TAI) - ? - ? - ?

1/2 d'ouvertures

Pan Chi Hsiang (TAI, 2 caps) - ? - ? - ?

Lin Zhong Hua (TAI) - ? - ? - ?

Hong Yong Xiang (TAI) - ? - ? - ?

Centres

Zhuang Yuan Jun (TAI) - ? - ? - ?

Lin Li Yong (TAI) - ? - ? - ?

Wu Cheng Han (TAI) - ? - ? - ?

Huang De Long (TAI) - ? - ? - ?

Ailiers

Zhong Shang Xuan (TAI) - ? - ? - ?

Li Ming Jun (TAI) - ? - ? - ?

Arrières

Su Kai Jie (TAI) - ? - ? - ?

bottom of page